(800) 278-9393
Stay Tuned
  • 24K GP 925pf Silver Medal - Piast Dynasty, King Smialy
  • 24K GP 925pf Silver Medal - Piast Dynasty, King Smialy
Picture To Enlarge
  • 24K GP 925pf Silver Medal - Piast Dynasty, King Smialy
  • 24K GP 925pf Silver Medal - Piast Dynasty, King Smialy

24K GP 925pf Silver Medal - Piast Dynasty, King Smialy

by Skarbiec Mennicy Polskiej Item #: 200603
$169.00
In stock

The Royal Collection - BOLESŁAW II THE BOLD

Piast Dynasty 1076–1079 - 24K Gold Plated 925 Proof Silver Numismat

Kolekcja Królewska - BOLESŁAW II ŚMIAŁY

Piastowie 1076–1079 - Numizmat Srebro próby 925 platerowane 24K złotem

History enchanted in numismats. Numismats with images of selected Polish rulers from the Piast Dynasty, in 24K Gold Plated 925 Proof Silver.

The third item in The Royal Collection is a numismat with an image of BOLESŁAW II THE BOLD (1076-1079).

Each numismat has a diverse obverse decorated with an image of the King's seal.

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

Free Gift
• SMP Embroidered Red Velour Bag.
• Certificate of Authenticity (in original Polish language).

Historia zaklęta w numizmatach. Wykonane w srebro próby 925 platerowane 24K złotem numizmaty z wizerunkami wybranych władców Polski z dynastii Piastów.

Trzecia pozycja w Kolekcja Królewska jest numizmat z wizerunkiem BOLESŁAW II ŚMIAŁY (1076-1079).

Każdy numizmat ma rozmaity awers dekorowany z obrazem pieczęci Króla.

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

Upominek
• Czerwoną welurową sakiewkę z wyszytym logo SMP.
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności.

ATTENTION! Each medal is shipped separately with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Każdy numizmat jest posłany oddzielnie z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number1779
EditionLimited Edition Collection of 19500
Only 1000 available for US
Year of IssueJanuary 2009
CountryPoland
Weight0.5 oz
StampMirror
Alloy24K Gold Plated 925 Proof Silver
Diameter1.26"
ConditionUncirculated
DesignerBeata Wątróbska-Wdowiarska
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu1779
NakładLimitowana edycja kolekcji 19500
Tylko 1000 przeznaczono na rynek USA
Rok emisjistyczeń 2009
KrajPolska
Waga14,14 g
StempelLustrzany
StopSrebro próby 925 platerowane 24K złotem
Średnica32 mm
StanMenniczy
ProjektantBeata Wątróbska-Wdowiarska

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.