(800) 278-9393
Stay Tuned
  • 900 Fine Gold Medal - Pope JP II,  Warsaw
  • 900 Fine Gold Medal - Pope JP II,  Warsaw
Picture To Enlarge
  • 900 Fine Gold Medal - Pope JP II,  Warsaw
  • 900 Fine Gold Medal - Pope JP II,  Warsaw

900 Fine Gold Medal - Pope JP II, Warsaw

by Skarbiec Mennicy Polskiej Item #: 200202
$1,750.00

The Papal Collection - Warsaw

900 proof Fine Gold Numismat

Kolekcja Papieska - WARSZAWA

Numizmat Złocie próby 900

A unique collection of three numismats made of 900 grade gold presents the image of Pope John Paul II and symbols of the cities where the Pope gave the most historically significant of all his homilies. The first item in the collection is a numismat commemorating the Pope's visit to WARSAW in 1979, the second to Częstochowa, and the last one to Kraków (sorry, sold out in Gold).

We are happy to announce the release of a new unique PAPAL COLLECTION commemorating the 30th anniversary of the first pilgrimage of Pope John Paul II to Poland in 1979, prepared in cooperation with Centrum Myśli Jana Pawła II (Pope John Paul II Center) which aims at popularization of knowledge on the life and teachings of the Pope.

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

The PAPAL COLLECTION is exclusively available through the Mint of Poland Treasury S.A. in limited edition of 75,000 copies.

Free Gift
• Wooden Box with the SMP signature.
• Certificate of Authenticity (in original Polish language).

Unikatowa kolekcja trzech numizmatów wykonanych w złocie próby 900 przestawia wizerunek Jana Pawła II oraz symbolizuje miasta, w których podczas wyjątkowych homilii Papieża-Polaka padały historyczne słowa. Kolekcję otwiera numizmat upamiętniający wizytę w 1979 roku w WARSZAWIE, kolejny w Częstochowie, ostatni zaś w Krakowie (żałujący, wyprzedany w Złocie).

Mamy przyjemność poinformować o emisji najnowszej, wyjątkowej KOLEKCJI PAPIESKIEJ upamiętniającej trzydziestą rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku, przygotowanej wraz z Centrum Myśli Jana Pawła II, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o nauczaniu i życiu Papieża.

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

KOLEKCJA PAPIESKA dostępna jest wyłącznie w Skarbcu Mennicy Polskiej S.A. w limitowanym nakładzie 75 000 egzemplarzy.

Upominek
• Drewniane pudełko z sygnaturą SMP.
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności.

ATTENTION! Each medal is shipped separately via USPS Registered Priority Mail with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Każdy numizmat jest posłany oddzielnie przez Zarejestrowani USPS Priority Mail z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number4001133
EditionLimited Edition Collection of 1200
Only 25 available for US
Year of IssueJanuary 2009
CountryPoland
Weight0.28 oz
StampMirror
AlloyGold (Au) 900
Diameter0.83"
ConditionUncirculated
DesignerBeata Wątróbska-Wdowiarska
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu4001133
NakładLimitowana edycja kolekcji 1200
Tylko 25 przeznaczono na rynek USA
Rok emisjistyczeń 2009
KrajPolska
Waga8 g
StempelLustrzany
StopZłoto (Au) 900
Średnica21 mm
StanMenniczy
ProjektantBeata Wątróbska-Wdowiarska

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.