(800) 278-9393
Stay Tuned
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
Picture To Enlarge
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3
 • Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3

Pope John Paul II Series 925pf Silver Medals, Boxed Set of 3

$485.00

The Papal Collection

.925 Proof Silver Numismats

Kolekcja Papieska

Numizmaty Srebro próby .925

A unique collection of three numismats made of 925 grade silver presents the image of Pope John Paul II and symbols of the cities where the Pope gave the most historically significant of all his homilies. The first item in the collection is a numismat commemorating the Pope's visit to Warsaw in 1979, the second to Częstochowa, and the last one to Kraków.

We are happy to announce the release of a new unique PAPAL COLLECTION commemorating the 30th anniversary of the first pilgrimage of Pope John Paul II to Poland in 1979, prepared in cooperation with Centrum Myśli Jana Pawła II (Pope John Paul II Center) which aims at popularization of knowledge on the life and teachings of the Pope.

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

The PAPAL COLLECTION is exclusively available through the Mint of Poland Treasury S.A. in limited edition of 75,000 copies.

Free Gifts
• A beautiful music box that plays the song "Barka" when opened, a melody held dear to the Pope.
Together with John Paul II Book about the pilgrimage (in Polish).
• Certificate of Authenticity of entire collection (in original Polish language).

Unikatowa kolekcja trzech numizmatów wykonanych w srebrze wysokiej próby .925 przestawia wizerunek Jana Pawła II oraz symbolizuje miasta, w których podczas wyjątkowych homilii Papieża-Polaka padały historyczne słowa. Kolekcję otwiera numizmat upamiętniający wizytę w 1979 roku w Warszawie, kolejny w Częstochowie, ostatni zaś w Krakowie.

Mamy przyjemność poinformować o emisji najnowszej, wyjątkowej KOLEKCJI PAPIESKIEJ upamiętniającej trzydziestą rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku, przygotowanej wraz z Centrum Myśli Jana Pawła II, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o nauczaniu i życiu Papieża.

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

KOLEKCJA PAPIESKA dostępna jest wyłącznie w Skarbcu Mennicy Polskiej S.A. w limitowanym nakładzie 75 000 egzemplarzy.

Upominki
• Pudełko z pozytywką, po otwarciu którego rozbrzmiewa ukochana przez Jana Pawła II melodia pieśni "Barka".
• Okolicznościowy album poświ ęcony pierwszej pielgrzymce Papieża do Polski, zatytułowany "Razem z Janem Pawłem II".
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności całej kolekcji.

ATTENTION! The medal set is shipped with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Zestaw medali jest posłany z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number2004594, 2001883, 2004587
EditionLimited Edition Collection of 75,000
Only 1000 available for US
Year of IssueJanuary 2009
CountryPoland
Weight0.5 oz
StampMirror
AlloySilver (Ag) 925
Diameter1.26"
ConditionUncirculated
DesignerBeata Wątróbska-Wdowiarska
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu2004594, 2001883, 2004587
NakładLimitowana edycja kolekcji 75 000
Tylko 1000 przeznaczono na rynek USA
Rok emisjistyczeń 2009
KrajPolska
Waga14,14 g
StempelLustrzany
StopSrebro (Ag) 925
Średnica32 mm
StanMenniczy
ProjektantBeata Wątróbska-Wdowiarska

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.