(800) 278-9393
Stay Tuned
  • 925 Proof Silver Medal - Uranus
  • 925 Proof Silver Medal - Uranus
Picture To Enlarge
  • 925 Proof Silver Medal - Uranus
  • 925 Proof Silver Medal - Uranus

925 Proof Silver Medal - Uranus

by Skarbiec Mennicy Polskiej Item #: 200313
$149.95

The Systema Solare Collection - URANUS

925 Proof Silver Numismat

Kolekcja Systema Solare - URAN

Numizmat Srebro próby 925

Multicolour images of planets on 925 Proof Silver and the Sun clad with 24-carat gold. A unique collection of fourteen numismats presents the planets of the Solar System and the Sun plus five exceptional, silver numismats, presenting colored images of sequential heavenly bodies of the Solar System which completes the most popular series of the Treasury—SYSTEMA SOLARE.

The thirteenth item in The Systema Solare Collection is a numismat with a colorful image of URANUS (Uranus).

Obverse presents the antique Greek sculpture of Atlas supporting the heavens, whereas the reverses—multicolour planets.

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

Free Gift
• SMP Embroidered Red Velour Bag.
• Certificate of Authenticity (in original Polish language).

Wielobarwne wizerunki planet na srebrze próby 925 oraz platerowane 24-karatowym złotem Słońce. Unikatowa kolekcja czternaście numizmatów prezentuje planety Układu Słonecznego oraz Słońce plus pięć wyjątkowe, srebrne numizmaty, prezentujące kolorowe wizerunki kolejnych ciał niebieskich Układu Słonecznego, które zamykają najpopularniejszą serię Skarbca—SYSTEMA SOLARE.

Trzynasta pozycja w Kolekcja Systema Solare jest numizmat z kolorowym wizerunkiem URAN (Uranus).

Awers przedstawia rzymską, antycznę rzeźbę Atlasa, podtrzymującego sklepienie niebieskie, rewersy natomiast—wielobarwne planety.

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

Upominek
• Czerwoną welurową sakiewkę z wyszytym logo SMP.
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności.

ATTENTION! Each medal is shipped separately with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Każdy numizmat jest posłany oddzielnie z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number2009933
EditionLimited Edition Collection of 28500
Only 1000 available for US
Year of IssueJanuary 2009
CountryPoland
Weight0.5 oz
StampMirror
AlloySilver (Ag) 925
Measurements1.26"
ConditionUncirculated
EmbellishmentPad Printing
DesignerUrszula Walerzak
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu2009933
NakładLimitowana edycja kolekcji 28500
Tylko 1000 przeznaczono na rynek USA
Rok emisjistyczeń 2009
KrajPolska
Waga14,14 g
StempelLustrzany
StopSrebro (Ag) 925
Wymiary32 mm
StanMenniczy
ZdobienieTampondruk
ProjektantUrszula Walerzak

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.