(800) 278-9393
Stay Tuned
  • Board Game - Odkryj Wawel - Discover Wawel
  • Board Game - Odkryj Wawel - Discover Wawel
Picture To Enlarge
  • Board Game - Odkryj Wawel - Discover Wawel
  • Board Game - Odkryj Wawel - Discover Wawel

Board Game - Odkryj Wawel - Discover Wawel

by Polskie Gry Planszowe Item #: 4351122
$39.95
In stock

Discover Wawel

Board Game

Odkryj Wawel

Gra Planszowa

Board Games for players of 8+ years old.
Games for 2 to 4 persons.

Planszowe gry dla graczy w wieku 8+ lat.
Gry dla 2 do 4 osób.

"Discover Wawel" is an educational game deepening historical knowledge of the Wawel Castle from the period of greatest splendor that is the time of Zygmunt I.

The main task is to discover the view of the Wawel Hill with Royal Castle and Cathedral. This can be achieved by collecting 60 cartons from the middle part of the board, presenting the famous wooden heads adorning the ceiling of the Envoys' Room.

The winner is the one who collects most of these cartons. Cards with the tasks are brief descriptions on the back of the building the Wawel, the most precious monuments, as rulers, artists and officials associated with the royal court, and the closer historical and artistic concepts. The game, combining a fun with a deepening knowledge holds great educational value. Relax and travel in time!

Game content:
• 1 game board
• retractable frame for mounting on the board
• 4 game pieces
• 1 dice
• 60 cards "GŁOWA WAWELSKA"
• 36 cards "ZADANIE" (in 4 colors)
• 24 cards "ZAGADKA" marked "?"
• 4 cards "LIST ŻELAZNY"
• 1 card "INTRYGA"
• 1 card " DANINA"
• 108 ducats
• book with instructions and the history of the Wawel Castle in Polish language
• box SKARBIEC KORONNY

"Odkryj Wawel" to historyczna gra edukacyjna pogłębiająca wiedzę o Wawelu z okresu największej świetności czyli czasów Zygmunta I Starego.

Głównym zadaniem graczy jest odkrycie widoku Wzgórza Wawelskiego z zamkiem Królewskim i Katedrą. Cel ten można osiągnąc zbierając ze środkowej części planszy 60 kartoników z przedstawieniem słynnych drewnianych głów zdobiących strop sali Poselskiej.

Zwycięzcą zostaje ten, kto tych kartoników zgromadzi najwięcej. Karty z zadaniami mają na rewersie krótkie opisy budowli wawelskich, najcenniejszych zabytków, postaci władców, artystów i urzędników związanych z dworem królewskim, oraz przybliżają pojęcia historyczne i artystyczne. Gra, łącząc przyjemną zabawę z pogłębieniem wiedzy, posiada duży walor edukacyjny. Zapraszamy do niezwykłej podróży w czasie!

Zawartość gry:
• 1 plansza do gry
• składana ramka do zamocowania na planszy
• 4 pionki
• 1 kostka
• 60 kartoników "GŁOWA WAWELSKA"
• 36 kart "ZADANIE" (w 4 kolorach)
• 24 karty "ZAGADKA" oznaczone "?"
• 4 karty "LIST ŻELAZNY"
• 1 karta "INTRYGA"
• 1 karta " DANINA"
• 108 dukatów
• książeczka z zasadami gry i historią Wawelu
• pudełko SKARBIEC KORONNY

CAUTION!Inadequate for children below 3 years of age, contains small elements that can easily be swallowed by children.

Manufacturer: Polskie Gry Planszowe
Polish Language Instructions

UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat, zawiera małe elementy łatwe do połknięcia przez dzieci.

Producent: Polskie Gry Planszowe
Instrukcje po Polsku