70: A Birthday Book for Norman Davies (Bilingual)

70: A Birthday Book for Norman Davies (Bilingual)

Sale price$29.95
SKU: BK2791
Quantity:

70. Księga urodzinowa dla Normana Daviesa

70: A Birthday Book for Norman Davies


by Various Authors: Ann Doroty Armstrong, Timothy Garton Ash, Alan Benett, Stanley Cloud, Rafał Dutkiewicz, Jacek Fedorowicz, Adolf Juzwenko, Antony Polonsky, Robert Service, Radosław Sikorski, Timothy Snyder, Elżbieta Tabakowska, Adam Zamoyski and more.

English
Norman Davies is already seventy years old!

It is not surely too surprising that we consider books the best gift on every birthday. But with what book celebrate the birthday of Norman Davies? With the academic scholars volume full of articles? Of course not! The idea we sought from the sole jubilarian: In Europe, Norman Davies placed the capsules on the most important and interesting events in the history of the continent. We decided to gather in one book "the Capsules about Davies" - short memoirs written by people with whom Norman Davies had a chance to meet, and whom he considers important in his life, career and creativity. Capsules are serious and funny - praised and critical. The book is enriched with over a hundred of unknown photos and illustrations, and as a gift from friends around the world, we have combined the Polish and English language versions in one volume.

Polski
Norman Davies ma już siedemdziesiąt lat!

Nie jest pewnie zbyt zaskakujące, że uważamy książki za najlepszy prezent na każde urodziny. Ale jaką książką uczcić urodziny Normana Daviesa? Akademickim tomem pełnym uczonych artykułów? Oczywiście, że nie! Pomysłu szukaliśmy u samego jubilata: Norman Davies umieścił w Europie kapsułki o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach z dziejów kontynentu. My postanowiliśmy zebrać w jednej książce "kapsułki o Daviesie" - krótkie wspomnienia spisane przez osoby, z którymi Norman Davies miał okazję się zetknąć, i które uważa za ważne w swoim życiu, karierze i twórczości. Są kapsułki poważne i zabawne, są pochwalne i krytyczne. Książkę wzbogaciliśmy ponad setką nieznanych zdjęć i ilustracji. A ponieważ to prezent od przyjaciół z całego świata, połączyliśmy polską i angielską wersję językową w jeden tom.

Publishing House: Znak, Kraków 2009
HardCover book measuring 6.7" x 8.5" x 1.1"
192 pages
Bilingual Polish/English Language Version

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer