900 Fine Gold Medal - Piast Dynasty, King Boleslaw II Smialy
900 Fine Gold Medal - Piast Dynasty, King Boleslaw II Smialy

900 Fine Gold Medal - Piast Dynasty, King Boleslaw II Smialy

Sale price$1,750.00
SKU: 201403
Quantity:

The Royal Collection - BOLESŁAW II THE BOLD

Piast Dynasty 1076–1079 - 900 proof Fine Gold Numismat

Kolekcja Królewska - BOLESŁAW II ŚMIAŁY

Piastowie 1076–1079 - Numizmat Złocie próby 900

History enchanted in numismats. Numismats with images of selected Polish rulers from the Piast Dynasty, in 900 proof Fine Gold.

The third item in The Royal Collection is a numismat with an image of BOLESŁAW II THE BOLD (1076-1079).

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

Free Gift
• SMP Embroidered Red Velour Bag.
• Certificate of Authenticity (in original Polish language).

Historia zaklęta w numizmatach. Wykonane w złocie próby 900 numizmaty z wizerunkami wybranych władców Polski z dynastii Piastów.

Trzecia pozycja w Kolekcja Królewska jest numizmat z wizerunkiem BOLESŁAW II ŚMIAŁY (1076-1079).

Każdy numizmat ma rozmaity awers dekorowany z obrazem pieczęci Króla.

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

Upominek
• Czerwoną welurową sakiewkę z wyszytym logo SMP.
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności.

ATTENTION! Each medal is shipped separately via USPS Registered Priority Mail with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Każdy numizmat jest posłany oddzielnie przez Zarejestrowani USPS Priority Mail z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number 4001232
Edition Limited Edition Collection of 966
Only 50 available for US
Year of Issue January 2009
Country Poland
Weight 0.28 oz
Stamp Mirror
Alloy Gold (Au) 900
Diameter 0.83"
Condition Uncirculated
Designer Beata Wątróbska-Wdowiarska
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu 4001232
Nakład Limitowana edycja kolekcji 966
Tylko 50 przeznaczono na rynek USA
Rok emisji styczeń 2009
Kraj Polska
Waga 8 g
Stempel Lustrzany
Stop złoto (Au) 900
Średnica 21 mm
Stan Menniczy
Projektant Beata Wątróbska-Wdowiarska

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.