Advanced Polish Exercises for Listening Comprehension +CD

Advanced Polish Exercises for Listening Comprehension +CD

Sale price$17.95
SKU: BK2707
Quantity:
Księżyc w butonierce
Exercises in developing listening skills for Advanced
by Ewa Lipińska

Level C2: Proficiency (Mastery)
Book & CD

English:
Księżyc w butonierce is a collection of exercises for foreign learners of Polish at the advanced level based on song lyrics by Andrzej Sikorowski and accompanied by a CD with the songs performed by the Pod Buda. The exercises are designed for those who already have a good command of Polish and their aim is to help develop listening comprehension skills and also to help Poles living abroad not forget their mother tongue. Excellent lyrics by Andrzej Sikorowski and their superb interpretation by the Pod Buda make a very pleasant listening, which is also a very good means to develop listening comprehension skills.

Polski:
Księżyc w butonierce to ćwiczenia rozwijające i doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu oraz umiejętność pracy z tekstem, adresowane do obcokrajowców na poziomie średnim i zaawansowanym. Książka zawiera 15 tekstów piosenek Andrzeja Sikorowskiego i grupy Pod Budą oraz płytę kompaktową (CD). W procesie nauczania języka obcego piosenki odgrywają ważną, choć nie zawsze docenianą rolę. W tym przypadku mamy do czynienia z tekstami autorstwa A. Sikorowskiego, które są w tym procesie bardzo przydatne m.in. dlatego, że zawierają zwroty i wyrażenia zarówno bardzo poetyckie, jak i potoczne, czego zazwyczaj brakuje w podręcznikach kursowych. Ponadto praca z piosenkami:
• rozwija sprawność słuchania ze zrozumieniem, ale też czytanie, pisanie i mówienie,
• ułatwia zapamiętywanie słów, zwrotów, struktur gramatycznych, związków frazeologicznych,
• uczy porównywania, parafrazowania i używania metafor,
• umożliwia wykonywanie zadań polegających na zamianie stylu,
• doskonali wymowę i intonację oraz ćwiczy ortografię i interpunkcję itd.

Publishing House: Universitas, Krakow 2004
Softcover book measuring 8" x 11.5"
76 pages, illustrations, CD
Polish textbook for English speakers

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.