Bialy Kiel - Jack London 1CD MP3

Bialy Kiel - Jack London 1CD MP3

Sale price$32.31
SKU: MTJ132
Quantity:
  • Biały Kieł autor Jack London
  • Czas: 9 godzin 1 minuta
  • Wydawnictwo: MTJ
  • Wydanie na 1 CD, MP3

"Wychowała go puszcza i jej nieubłagane, ślepe prawo: walka o byt. W młodości zasmakował swobody. Później poznał trudną pracę w zaprzęgu i okrucieństwo człowieka. Zahartował się, zmężniał w twardej szkole życia. Dzięki niepospolitej inteligencji zdołała przetrwać najcięższe chwile. Wreszcie nadszedł moment, kiedy owładneło nim nieznane mu dotąd uczucie - miłość do człowieka..."

In Polish Only!

  • The White Fang by Jack London
  • Duration: 9 hours 1 minute
  • Publisher: MTJ
  • On 1 CDs, MP3

"He was raised in the wilderness in an inexorable, blind right: the struggle for existence. In his youth he met a taste of freedom. Later, he met the difficult work in harness and human cruelty. With uncommon intelligence, he managed to survive the toughest moments. Finally, the time has come when he felt for the first time- the love for a man ... "

MP3 Minimum System Requirements:

  • CD, DVD player, or computer with MP3 playback capabilities.
  • A computer is necessary for transfer to a portable MP3 device.