Droga Krzyzowa - The Way of the Cross

Droga Krzyzowa - The Way of the Cross

Sale price$19.95
SKU: AB003
Quantity:
PLEASE CLICK ON SONG NAME OR SPEAKER TO LISTEN TO A SAMPLE OF THE SONG

In chapter 16 of Mark's Gospel, the disciples are thunderstruck by the discovery of the empty tomb and the angel's message to them that Christ had risen and had gone ahead to Galilee to wait for them. For those disciples, Jesus' resurrection primarily meant that, for the Church, the way of the cross had only just begun.

Droga Krzyżowa, Oratorium - The Way of the Cross, Oratorio
Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Choir of The University of Cardinal Stefan Wyszyński
Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. Stanislawa Moniuszki - Moniuszko Concert Orchestra of The Polish Army
Dyrygent/Conductor: Grzegorz Mielimąka

01. Prolog - Prologue
02. Pan Jezus Na Śmierć Skazany - Jesus Sentenced To Death
03. Pan Jezus Beirze Krzyż Na Swoje Ramiona - Jesus Takes His Cross On His Shoulders
04. Pan Jezus Upada Po Raz Pierwszy Pod Krzyżem - Jesus Christ Falls For The First Time
05. Pan Jezus Spotyka Matkę Swoją - Jesus Meets His Mother
06. Szymon Z Cyreny Pomaga Panu Jezusowi Nieść Krzyż - Simon From Cyreney Helps Jesus To Carry His Cross
07. Weronika Ociera Twarz Panu Jezusowi - Veronica Wipes Jesus' Face
08. Pan Jezus Upada Po Raz Drugi Pod Krzyżem - Jesus Christ Falls For The Second Time
09. Pan Jezus Pociesza Płaczące Niewiasty - Jesus Christ Consoles Crying Women
10. Pan Jezus Upada Po Raz Trzeci Pod Krzyżem - Jesus Christ Falls For The Third Time
11. Pan Jezus Obnażony Z Szat - Jesus Christ Stripped Of His Clothes
12. Pan Jezus Do Krzyża Przybity - Jesus Christ Crucified
13. Pan Jezus Umiera Na Krzyżu - Jesus Christ Dies On The Cross
14. Pan Jezus Zdjęty Z Krzyża - Jesus Christ Descented From The Cross
15. Pan Jezus Do Grobu Złożony - Jesus Christ Committed To The Earth
16. Epilog - Epilogue

Total running time: 58 minutes, 38 seconds.

Muzyka/Music: Marian Sawa
Opracowanie tekstów/Text elaboration: ks. Kazimierz Szymonik
Soliści/Soloists: Joanna Łukaszewska - sopran/soprano, Sebastian Gunerka - baryton/baritone