Elementary Polish Grammar Exercises for Level A2

Elementary Polish Grammar Exercises for Level A2

Sale price$36.95
SKU: BK2775
Quantity:
Gramatyka? Ależ tak! (A2)
A Polish Language Grammar Textbook for Beginners
by Joanna Machowska

Level: Waystage A2

English:
Gramatyka? Ależ tak! is the continuation of grammatical exercises for the level A1 - Gramatyka? Dlaczego nie?!. The layout of Gramatyka? Ależ tak! is similar to the previous set of exercises, but is expanded with new grammatical issues and the lexis. Numerous illustrations, crossword puzzles, tables, diagrams and text will help reinforce the rules of Polish grammar. It is worth noting that in this publication, there is no connection between individual chapters but rather separate grammatical issues. Therefore, chapters may be learned and implemented in any order. Gramatyka? Ależ tak! is useful, and at the same time helpful coursebook for teachers working on level A2, as well as students, who may benefit from this collection, both by learning in the classroom, or individually.

Polski:
Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 Gramatyka? Ależ tak! stanowią kontynuację ćwiczeń gramatycznych dla poziomu A1 Gramatyka? Dlaczego nie?! wydanych w 2010 roku. Konstrukcja podręcznika Gramatyka? Ależ tak! nawiązuje swoim układem do poprzedniego zbioru ćwiczeń, jest on jednak poszerzony o nowe zagadnienia gramatyczne i leksykę. Liczne ilustracje, krzyżówki, tabelki, diagramy i teksty pomagają utrwalić reguły polskiej gramatyki. Warto podkreślić, ze w niniejszej publikacji między poszczególnymi rozdziałami prezentującymi oddzielne zagadnienia gramatyczne nie ma powiązania. Nie muszą być one przedstawiane w układzie takim, w jakim występują w książce, ale mogą być realizowane w dowolnej kolejności. Gramatyka? Ależ tak! to przydatna, a jednocześnie interesująca pomoc dla nauczycieli pracujących na poziomie A2 oraz dla studentów, którzy mogą korzystać z niniejszego zbioru, zarówno ucząc się na kursach, jak i samodzielnie, książka zawiera bowiem klucz do zadań.

Publishing House: Universitas, Kraków 2011
Softcover book measuring 8" x 11.6" x 0.75"
290 pages, illustrations
Polish textbook for English speakers

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.