Elementarz - Dorota Nosowska

Elementarz - Dorota Nosowska

Sale price$24.95
SKU: BK2962
Quantity:
Elementarz
The Premier
By Dorota Nosowska

English
Elementarz harks back to the idea of the primer which we remember from our childhood. Modernized reality, however, permits to propose this handbook to pupils of laptops and cell phones epoch. The author, Dorota Nosowska, wrote texts whose subject matter – varied and deliberate – is close to the young recipient. Furthermore, the book is enriched with works by such artists as Wanda Chotomska, Maria Konopnicka, Julin Tuwim, Tadeusz Kubiak, John Brzechwa, Władysław Bełza, and Aleksander Fredro. The language of the book was adapted to implement the goals of standard Polish education for the Primer level including smooth implementation of the Polish language to develop skills in speaking, writing, and reading comprehension.

Polski
Elementarz naszego Wydawnictwa nawiązuje do idei elementarza, który pamiętamy z naszego dzieciństwa. Uwspółcześnione realia pozwalają jednak zaproponować ten podręcznik uczniom epoki laptopów i komórek. Autorka, Dorota Nosowska, napisała teksty, których tematyka – urozmaicona i przemyślana – jest bliska młodemu odbiorcy. Książka dodatkowo wzbogacona jest o utwory takich twórców jak:Wanda Chotomska, Maria Konopnicka, Julin Tuwim, Tadeusz Kubiak, Jan Brzechwa, Władysław Bełza, Aleksander Fredro. Język książki został dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów, Elementarz z powodzeniem realizuje cele stawiane edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym, m.in. wdrażanie uczniów do sprawnego posługiwania się językiem polskim, kształtowanie umiejętności w zakresie mówienia, pisania i czytania ze zrozumieniem.

Publishing House: Arystoteles, Warszawa 2011
HardCover book measuring 11.4" x 8.25" x 0.6
160 pages, color illustrations
Polish Language Version

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.