From Mieszko I to John Paul II - History of Poland on 30 CDs

From Mieszko I to John Paul II - History of Poland on 30 CDs

Sale price$149.95
SKU: BEL2414
Quantity:
FROM MIESZKO I TO JOHN PAUL II. HISTORY OF POLAND on 30 CDs
Od Mieszka I do Jana Pawla II. Kompaktowa historia Polski na 30 CD

IN POLISH, there is no English narration version available!

English
A set of thirty (30) compact discs discusses the history of Poland in about 2,000 minutes in a lively and interesting way provided by prominent historians of Universities of Warsaw, Torun, Bialystok and the Institue of History of the Polish Academy of Sciences (professors Wojciech Falkowski, Teresa Chyczeska-Hennel, Jacek Staszewski, Andrzej Szwarc, Pawel Wieczorkiewicz, Jerzy Eisler).

Every comment is supported by carefully selected document extracts, chronicles, literature. Moreover, real recorded voices of Jozef Pilsudski, Ignacy Paderewski, Wladyslaw Sikorski and others are included in the set.

Each historical description constitutes a logical and chronologically coherent entity which makes learning easier. The set is a perfect help for students, readers interested in Polish history and those willing to get acquainted with it. Moreover, it is time saving.

Each compact disc is packed in a seperate cardboard case. The set is provided with a forty-page booklet describing in detail its contents.

Polish

Zestaw 30 płyt CD zawierających dzieje naszego państwa (ok. 2000 minut) prezentowanych w żywy i atrakcyjny sposób przez wybitnych naukowców-historyków związanych z uniwersytetami: warszawskim, toruńskim, białostockim i Instytutem Historii PAN (prof. Wojciech Falkowski, prof. Teresa Chyczewska-Hennel, prof. Jacek Staszewski, prof. Andrzej Szwarc, prof. Paweł Wieczorkiewicz, prof. Jerzy Eisler).

Każda z wypowiedzi została zilustrowana starannie dobranymi fragmentami dokumentów, kronik, pamiętników, literatury pięknej, jak również oryginalnymi nagraniami głosów Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Władysława Sikorskiego i innych. Wszystkie wypowiedzi naukowców układają się w logiczną, uporządkowaną chronologicznie całość, co decyduje o poznawczym, popularyzatorskim charakterze dzieła. Komplet stanowi znakomity materiał edukacyjny tak dla uczniów jak i dla osób szczególnie zainteresowanych historią, pragnących rozwijać swoją wiedzę z tego zakresu, a jednocześnie nie mających czasu na lekturę.

Każda z płyt jest w odrębnym indywidualnym opakowaniu kartonowym. Do publikacji jest dołączona 40-stronicowa książeczka szczegółowo opisująca zawartość.


01. Dagome Iudex.mp3
02. Jagiello - wladca nieprzecietny.mp3
03. Hold Pruski.mp3
04. Abdykacja Jana Kazimierza.mp3
05. Odsiecz Wiedenska.mp3
06. Pierwszy rozbior Polski.mp3
07. Noc listopadowa.mp3
08. Pilsudski i Dmowski w Tokio.mp3
09. Sikorski na Kremlu.mp3
10. Powstanie Warszawskie.mp3
11. Vive la Pologne.mp3
12. Smierc Jana Pawla II 12.mp3