Grupa DEZERTER - Ile procent duszy?

Grupa DEZERTER - Ile procent duszy?

Sale price$19.95
SKU: CDPL3984
Quantity:
Dezerter, founded as SS-20 in May 1981 in Warsaw, is one of the most popular punk bands from Poland. The band was founded by three students of Warsaw's vocational high school - Robert "Robal" Matera, Krzysztof Grabowski, and Dariusz "Stepa" Stepnowski. All three were born in 1963, and went to the same class. From the beginning Grabowski wrote lyrics, and Matera music. The three classmates originally planned to name their band Sektor A, but after some time changed their minds and named it SS-20.
1.Nasze ma³e wojny
2.Byæ rz¹dzonym
3.Choroba
4.Facet
5.Ostatnia chwila
6.Najproœciej jest nie myœleæ
7.Uderz w politykê
8.Dezerter
9.Co wtedy robisz?
10.Ile procent duszy?
11.Brzydkie s³owa
12.Jeœli chcesz zmieniaæ œwiat
CD bonus tracks:
13.Zmiany
14.XXI wiek
15.Postêp
16.Nie ma zagro¿enia