Ilustrowany Slownik Angielsko-Polski version B (Book & CD)

Ilustrowany Slownik Angielsko-Polski version B (Book & CD)

Sale price$19.95
SKU: BK2963
Quantity:
Ilustrowany słownik angielsko-polski + CD
Illustrated English-Polish Dictionary + CD
Illustrations: Ewa Trybula-Kiernicka & Piotr Kiernicki
Words Elaboration: Magdalena Taszczynska, Karolina Godlewska & Agnieszka Strusinska
Includes a CD

English
This dictionary is designed for both children beginning to learn English, as well those who already have the beginnings behind. Each word is illustrated with humorous drawings.

Useful teaching aid for children and teeneagers, as well as those wanting to learn English:
• Attractive presentation of material, allows quick assimilation of new words and phrases
• Basics grammar easy to understand
• Very large resource of words
• Easy search

Polski
Słownik ten, jest przeznaczony zarówno dla dzieci rozpoczynających dopiero naukę języka angielskiego, jak również dla tych, które początki mają już za sobą. Każde hasło zostało zilustrowane zabawnym rysunkiem.

Przydatna pomoc dydaktyczna dla dzieci i młodzieży oraz osób uczących się języka angielskiego:
• Atrakcyjna prezentacja materiału, pozwalająca szybko przyswoić sobie nowe słówka i zwroty
• Podstawy gramatyki łatwe do zrozumienia
• Bardzo duży zasób haseł
• Łatwe wyszukiwanie

Publishing House: PHW "Arystoteles", Warszawa 2012
HardCover book measuring 6.75" x 9.5" x 0.75
240 pages & CD
English-Polish Language Version

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer