Kazik na Zywo KNZ - Las Maquinas de la Muerte

Kazik na Zywo KNZ - Las Maquinas de la Muerte

Sale price$19.95
SKU: SPCD58
Quantity:
Please note, due to overspread piracy at the time list of songs at the back of the CD is not a real one. Here is the list of autal songs on the CD:
"Gadka Wojciecha" (s³. W. Jaruzelski)"Legenda ludowa" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Las Maquinas de la Muerte" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Andrzej Go³ota" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Pele mia³ blahola" (s³. Goehs)"W po³udnie" (s³. K. Grzeœkowiak, muz. K. Grzeœkowiak)"Jeœli kochasz wiêcej to boisz siê mniej" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"No speaking inglese" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Koñskie œciêgna" (s³. Goehs)"Pierdolê Pera" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Pozory czêsto myl¹" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Mój dom to moja twierdza" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Brazylia" (s³. Staszewski, muz. Staszewski)"Los societas de las poetas violentas" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski)"DJ Kiler" (s³. Staszewski)"£ysy jedzie do Moskwy" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs )"Makabra" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Kobieta" (s³. Goehs)"Ich bin dobry cattolico" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Jerzy eine sztuczna kobieta gekonstruliert" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Pisanie listów""T.R.W.A." (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Las Machinas de la Muerte (vocoderwersja)" (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Prawda" (s³. Friedrich, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Friedrich, Goehs)"Wszyscy artyœci to psie krwie" (wersja koncertowa utworu "Artyœci") (s³. Staszewski, muz. Burzyñski, Staszewski, Kwiatkowski, Jab³oñski, Goehs)