Lord Jim - Joseph Conrad 2CD MP3

Lord Jim - Joseph Conrad 2CD MP3

Sale price$32.31
SKU: MTJ139
Quantity:
  • Lord Jim autor Joseph Conrad
  • Czas: 15 godzin 10 minut
  • Wydawnictwo: MTJ
  • Wydanie na 2 CD, MP3

"Jim zawsze miał dobrą pensję, a okazywano mu tyle względów, że można było za nie kupić wierność skończonego wroga. Tymczasem z czarną niewdzięcznością rzucał nagle swoje zajęcia i wyjeżdżał. Przyczyny, które podawał chlebodawcom były wyraznie niedostateczne... Dla białych ludzi pracujących na wybrzeżu i kapitanów różnych statków był po prostu Jimem i niczym więcej. Miał naturalnie i nazwisko, ale chodziło mu o to, aby tego nazwiska nie wymieniano. Incognitio Jima - dziurawe jak rzeszoto - miało ukrywać nie człowieka, lecz fakt. Kiedy ów fakt wychodził na jaw, Jim opuszczał nagle morski port gdzie się wówczas znajdował, i udawał się do innego - zwykle dalej na wschód."

In Polish Only!

  • Lord Jim by Joseph Conrad
  • Duration: 15 hours 10 minutes
  • Publisher: MTJ
  • On 2 CDs, MP3

"Jim has always had a good salary, and people showed him a lot of appreciation. Meanwhile, with black ingratitude, he suddenly threw his work and left. The reasons which gave chlebodawcom were clearly inadequate ... For white people working on coast, captains of various ships, he was just a simple Jim and nothing more. He had a natural name, but he did not want anybody to mention it. However, he did not want to hide himself as a man, but he wanted to hide a secret. When this secret came out on light, Jim suddenly left the seaport where he then was, and went to another - generally farther east. "

MP3 Minimum System Requirements:

  • CD, DVD player, or computer with MP3 playback capabilities.
  • A computer is necessary for transfer to a portable MP3 device.