Niemen Czeslaw Czy mnie jeszcze pamietasz

Niemen Czeslaw Czy mnie jeszcze pamietasz

Sale price$19.95
SKU: PNCD355
Quantity:
1.Wiem, ¿e nie wrócisz(Czes³aw Niemen - Jacek Grañ)
2.Baw siê w ciuciubabkê(Czes³aw Niemen - Jacek Grañ)
3.Obok nas(Wojciech Piêtowski - Janusz Odrow¹¿)
4.Nie wiem czy warto(Zbigniew Bizoñ - Krzysztof Dzikowski)
5.PrzyjdŸ w tak¹ noc(Mateusz Œwiêcicki - Krzysztof Dzikowski)
6.Czy mnie jeszcze pamiêtasz(Czes³aw Niemen - Jacek Grañ)
7.Pod papugami(Mateusz Œwiêcicki - Bogus³aw Choiñski, Jan Ga³kowski)
8.Jeszcze sen(Czes³aw Niemen - Marta Bellan)
9.Stojê w oknie(Czes³aw Niemen - Edward Fiszer)
10.Czas jak rzeka(Czes³aw Niemen - Czes³aw Niemen)
11.Ach, jakie oczy(Czes³aw Niemen - Czes³aw Niemen)