Niemen Enigmatic

Niemen Enigmatic

Sale price$19.95
SKU: PNCD356
Quantity:

Strona 1 - PNCD 3561.Bema pamiêci ¿a³obny rapsod(Czes³aw Niemen - Cyprian Kamil Norwid)2.Jednego serca(Czes³aw Niemen - Adam Asnyk)3.Kwiaty ojczyste(Czes³aw Niemen - Tadeusz Kubiak)4.Mów do mnie jeszcze(Czes³aw Niemen - Kazimierz Przerwa-Tetmajer)WykonawcyAli-Babki (bvoc), Niemen Enigmatic, Janusz Zieliñski (bg), Romuald Miazga, Chór (bvoc)Niemen Enigmatic:Czes³aw Bartkowski (dr), Czes³aw Niemen (org), Zbigniew Namys³owski (sxf a.), Micha³ Urbaniak (sxf ten., fl), Tomasz Jaœkiewicz (g), Zbigniew Sztyc (sxf ten.)Personeloperator dŸwiêku:Z. Z³otkowskire¿yser nagrania:Zofia Gajewska