Nowosielski: Nieznane Polichromie z Cerkwi w Lourdes

Nowosielski: Nieznane Polichromie z Cerkwi w Lourdes

Sale price$39.95
SKU: BK2896
Quantity:
Nowosielski
Polish Painter
By Krystyna Czerni

English
The first so comprehensive album of one of the most respected contemporary Polish artists. 250 reproductions of works of secular and sacred, including the previously unknown murals of the church in Lourdes. The album opens the exciting sketch about the life and creations of Nowosielski with notes by Krystyna Czerni, who works also over the biography of the painter. The illustrated calendar will permit to trace his creative path, and the list of sacral realizations of the performer will take the readers on a journey in his footsteps.

Polski
Pierwszy tak wszechstronny album jednego z najbardziej cenionych polskich artystów współczesnych. 250 reprodukcji dzieł świeckich i sakralnych, w tym nieznanych dotąd polichromii z cerkwi w Lourdes. Album otwiera pasjonujący szkic o życiu i twórczości Nowosielskiego pióra Krystyny Czerni, która pracuje także nad biografią malarza. Ilustrowane kalendarium pozwoli prześledzić jego drogę twórczą, a spis realizacji sakralnych artysty umożliwi czytelnikom wędrówkę jego śladami.

Jerzy Nowosielski (ur.1923) - jeden z największych polskich malarzy współczesnych, autor polichromii oraz wystroju kilkudziesięciu świątyń katolickich i prawosławnych. Z pochodzenia Łemko, wychowany na styku dwóch kultur: Wschodu i Zachodu, w swojej twórczości łączy odwagę awangardy z powagą tradycji bizantyjskiej. Jego ogromny artystyczny dorobek to rozdział dziś już zamknięty, choć wciąż nie do końca zbadany.

Krystyna Czerni - krytyk i historyk sztuki, zajmuje się sztuką polską XIX i XX wieku oraz problemami sztuki sakralnej. W latach 1994-2000 współpracowała z Telewizją Kraków. Autorka m.in. numerów poświęconych artystom polskim w międzynarodowej wdycji tygodnika "Wielcy Malarze" i książek: Rezerwat sztuki, Tadeusz Kantor - przewodnik po twórczości, Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim. Związana z Instytutem Historii Sztuki UJ, od kilku lat pracuje nad biografią Jerzego Nowosielskiego.

Publishing House: Znak, Kraków 2006
HardCover book measuring 9.6" x 12.5" x 0.75"
224 pages, color illustrations
Polish Language Version

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.