Ojciec Goriot - Honore de Balzac 1CD MP3

Ojciec Goriot - Honore de Balzac 1CD MP3

Sale price$32.31
SKU: MTJ114
Quantity:
 • Ojciec Goriot autor Honore de Balzac
 • Czas: 11 godzin 10 minut
 • Wydawnictwo: MTJ
 • Rok wydania: 2008
 • Wydanie na 1 CD, MP3

Fabuł a Ojca Goriot rozpoczyna się w 1819 roku, wkrótce po poraż ce Napoleona pod Waterloo i przywróceniu na tron Francji dynastii Burbonów. W tamtym czasie wzrastał o napię cie mię dzy arystokracją, przywróconą przez Ludwika XVIII, a burż uazją wykształ coną podczas Rewolucji Przemysł owej.

In Polish Only!

 • Father Goriot by Honore de Balzac
 • Duration: 11 hours 10 minutes
 • Publisher: MTJ
 • Publication year: 2008
 • On 1 CDs, MP3

The story begins in 1819, shortly after the defeat of Napoleon at Waterloo and the restoration to the throne of the Bourbons of France. At that time tensions were rising among the aristocracy, restored by Louis XVIII, and the educated bourgeoisie during the Industrial Revolution.

MP3 Minimum System Requirements:

 • CD, DVD player, or computer with MP3 playback capabilities.
 • A computer is necessary for transfer to a portable MP3 device.