Pamietniki - Jan Chryzostom Pasek 1CD MP3

Pamietniki - Jan Chryzostom Pasek 1CD MP3

Sale price$32.31
SKU: MTJ141
Quantity:
  • Pamiętniki autor Jan Chryzostom Pasek
  • Czas: 4 godzin 7 minut
  • Wydawnictwo: MTJ
  • Wydanie na 1 CD, MP3

"Pamiętniki" obejmują lata 1656-1688. Odzwierciedlają obraz ludzi tamtej epoki. Są pisane barwnie, językiem potocznym, wskazującym na gawędziarskie talenty Paska. Składają się z dwóch części: pierwsza opowiada o wojennych losach autora (1656-1666), druga opisuje Paska jako gospodarza i obywatela (1667-1688).

In Polish Only!

  • Memoirs by Jan Chryzostom Pasek
  • Duration: 4 hours 7 minutes
  • Publisher: MTJ
  • On 1 CDs, MP3

"Memoirs" cover the years of 1656-1688 and reflect the image of the people of that era. They are colorfully written, clearly spoken and pointing to the narrative talents of Bar. They consist of two parts: the first tells the story of wartime fate of the author (1656-1666), the second describes the Bar as the host and civilian (1667-1688).

MP3 Minimum System Requirements:

  • CD, DVD player, or computer with MP3 playback capabilities.
  • A computer is necessary for transfer to a portable MP3 device.