Wanda Wilkomirska Violin Concerto Szymanoski & Karlowicz

Wanda Wilkomirska Violin Concerto Szymanoski & Karlowicz

Sale price$19.95
SKU: PNCD142
Quantity:

1.Koncert skrzypcowy A-dur Op.8(Mieczys³aw Kar³owicz)2.Koncert skrzypcowy nr.1 op.35(Karol Szymanowski)WykonawcyWitold Rowicki (dyr), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie (2), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej (1)Personeloperator dŸwiêku:Krystyna Urbañska (2)re¿yser nagrania:Janusz Urbañski