Warsaw Ghetto - Getto Warszawskie (Bilingual) - Parma

Warsaw Ghetto - Getto Warszawskie (Bilingual) - Parma

Sale price$24.95
SKU: BK2687
Quantity:

Warsaw Ghetto

Getto Warszawskie

Photographs: The archives of the Jewish Historical Institute
Text & Selection of Photographs: Anka Grupińska, Jan Jagielski, Paweł Szapiro
Translation: James Richards
Zdjęcia: Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
Tekst i wybór zdjęć: Anka Grupińska, Jan Jagielski, Paweł Szapiro
Tłumaczenie: James Richards

November 16, 1940, the Nazis formed in a ghetto in Warsaw. It was an isolated district. The tormented Jewish people in April 1943 made a heroic fight, whose goal however was not liberation, but the fight for an honorable death. This book was originated for those who want to honor the memory of the insurgents and to participate in this specific history lesson.

16 listopada 1940 roku hitlerowcy utworzyli w Warszawie getto. Była to wyizolowana dzielnica. Znękany naród żydowski w kwietniu 1943 roku dokonał bohaterskiego zrywu, którego celem było jednak nie wyzwolenie, lecz walka o honorowa śmierć. Dla tych, którzy chcą uczcić pamięć powstańców i wziąć udział w swoistej lekcji historii powstała ta książka.

Chapters:
1. The Occupation: September 1939—Novenber 1940
2. The Ghetto: November 1940—July 1942
3. The Great Action: July 1942—September 1942
4. The rump Ghetto: September 1942—April 1943
5. The Uprising: April 19, 1943—May 1943
6. Beyond the Wall: May 1943—January 1945

Rozdziałów:
1. Okupacja: wrzesień 1939—listopad 1940
2. Getto: listopad 1940—lipiec 1942
3. Wielka Akcja: lipiec 1942—wrzesień 1942
4. Getto szczątkowe: wrzesień 1942—kwiecień 1943
5. Powstanie: 19 kwiecień 1943—maj 1943
6. Poza murem: maj 1943—styczeń 1945

Publishing House: Parma® Press, Marki 2010
HardCover book, Measures: 6.75" x 6.3" x 0.5"
96 pages, 65 photos, maps
Bilingual Polish/English Language Version
Wydawnictwo: Parma® Press, Marki 2010
Twarda oprawa, Format: 17,0 x 16 x 1,3cm
Liczba stron: 96, 65 zdjęć, mapy
Dwujęzyczna polska/angielska Wersja Językowa

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.